Zdieľanie know-how
v oblasti bioodpadu

Zdielanie know-how v oblasti bioodpadu


Eko kalendár

15. 12. 2013
Medzinárodný deň dobrovoľníkov pre hospodársky a sociálny rozvoj
11. 12. 2013
Medzinárodný deň hôr
11. 12. 2013
Prijatie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy
10. 12. 2013
Medzinárodný deň práv zvierat
04. 12. 2013
Výročie prijatia Dohody o ochrane netopierov v Európe

Zobraziť všetky udalosti

Informácie o projekte

Názov projektu:
Zdieľanie know-how v oblasti separovaného zberu

Názov vedúceho partnera:
Mesto Skalica

Začiatok realizácie projektu: 1.9.2010
Ukončenie realizácie projektu: 31.10.2013
Výška podpory z ERDF: 575.624 EUR

Anketa

Viete, akej farby sú bionádoby?

Hlasovalo:3241

Archív ankiet