Prvý seminár dopadol na výbornú

Pútavú  a veľmi zaujímavú prednášku pripravil Ing.Schmidt zo spoločnosti Bios1, ktorý názorne ukázal, ako sa dá s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom pracovať v praxi.  

Mesto Skalica ako i projektový partner GUAM Mistelbach predstavili odbornej verejnosti projekt  a podrobne opísali svoju účasť na ňom a prínos nielen pre mesto Skalica a okolie, ale pre celé ľudstvo.

Späť na začiatok