Časový harmonogram

PONDELOK

BIO, KO

podnik.subjekty 1.časť

PIATOK

BIO, KO, plasty, papier

podnikateľské subjekty 2.časť

fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby

110 / 1 100 l nádoba na zbytkový odpad 1 x týždenne
1 100 l nádoba (vrecia na papier a plasty 1 x týždenne 110)
1 100 l nádoba na sklo 1 x za 4 týždne
vrecia na papier a plasty 1 x týždenne alebo 1 x za 4 týždne
vrecia na zbytkový odpad 1 x za 4 týždne

Späť na začiatok