Zberné nádoby

Odpadové nádoby sú určené pre zber biologicky rozložiteľných odpadov s umiestnením vo vonkajších priestoroch. Nádoby sú navrhnuté tak, aby vo vnútri dochádzalo k cirkulácii vzduchu, ktorá umožňuje odvetrávanie nádoby a tím optimalizuje odparovanie vodných pár, čím sa nielen znižuje objem odpadov, ale je aj zásadne obmedzená tvorba plesní v organických odpadoch a kompostotvorný proces je tak zahájený už v samotnej nádobe. Táto nádoba má niekoľko úprav oproti klasickej nádobe na zber napr. zmesových odpadov:

  • vetracie rozety v spodnej a vrchnej časti nádoby,
  • výklopnú mriežku v spodnej časti nádoby na oddelenie tekutiny od bioodpadu.

Zdroj : http://mevatec.cz/_0004-5biox-plastove-nadoby-na-bio-odpad.htm

Práve špeciálna úprava týchto nádob zabezpečuje možnosť predĺženia frekvencie odvozu raz za 14 dní. Toto výrazne zlepšuje ekonomiku zberu. Dokonalé prevetrávanie nádoby má za následok aj zníženie hmotnosti bioodpadu až o 13 %. Nevýhodou sú vyššie investičné náklady v porovnaní s klasickými nádobami.

Na kuchynské bioodpady z reštauračných zariadení je vhodný iný typ nádoby. Táto nádoba musí byť vybavená špeciálnym gumovým tesnením a záklopkou zamedzujúcou šíreniu zápachu. Pákový mechanizmus zaisťuje maximálne zaistenie veka.

Zdroj : http://www.tauber-group.sk/tauber/eshop/

Späť na začiatok