Časový harmonogram

PONDELOK

BIO a KO

RD + sídliská

UTOROK

-

-

STREDA

plasty

RD

ŠTVRTOK

papier

RD

PIATOK

plasty, papier

Sídliská

SOBOTA – prvá v mesiaci

separovaný zber

 (vrecový systém)

RD

fyzické osoby IBV - rodinné domy

110 l nádoba na zvyškový odpad 1 x týždenne
110 l nádoba na BIO november až apríl 1 x za 2 týždne máj až október 1 x týždenne
vrecia na papier a plasty 1 x za mesiac (vždy prvá sobota v mesiaci)
1 100 l nádoby na sklo podľa potreby

fyzické osoby KBV - sídliská

1 100 l nádoba na zvyškový odpad 2 x týždenne
1 100 l nádoba na papier 1 x týždenne
1 100 l nádoba na plasty 1 x týždenne
1 100 l nádoba na sklo podľa potreby

fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby

110 / 1 100 l nádoba na zvyškový odpad 1 x týždenne
1 100 l nádoba (vrecia na papier a plasty 1 x týždenne 110)
1 100 l nádoba na sklo 1 x za 4 týždne
vrecia na papier a plasty 1 x týždenne alebo 1 x za 4 týždne
vrecia na zvyškový odpad 1 x za 4 týždne

zberné nádoby pre IBV a KBV

110 l nádoba je určená pre 1 - 8 osôb
1 100 l nádoba je spravidla pre 80 obyvateľov

Späť na začiatok