Využitie a výsledky projektu

Na konci projektu by mali byť dosiahnuté nasledovné výsledky:

 • Zavedenie do prevádzky ekologických nádob na bioodpad v oblasti podnikového hospodárstva v meste Skalica a priľahlých prihraničných obciach
 • Nákup technológií, prípadne auta na zber a likvidáciu bioodpadu
 • Zaistenie informovanosti o zbere a odvoze bioodpadu v rámci širokej verejnosti
 • Príprava podmienok na fungovanie prevádzky kompostárne
 • Optimalizácia výkonu pri odvoze odpadu v rámci spoločnosti GAUM
 • Prevedenie odpadových dát od obyvateľov a podnikov- a registra bytov cez elektronický plánovač do centrálnej databázy
 • Vypracovaná logistika trás zberu odpadu a pripravená na reálne využitie
 • Optimálne zadefinovaná logistika trás zberu bioodpadu v meste Skalica
 • Vydanie dvojjazyčnej brožúrky slúžiacej ako vzorový projekt
 • Vypracovaný dlhododobý koncept financovania a výberu poplatkov za odpad od domácností
 • Z Rakúska získané know-how k výpočtu opatrení v oblasti odpadového hospodárstva prostredníctvom odpadovej analýzy, ktorá môžu byť využitá v celej oblasti Trnavského samosprávneho kraja.

Na základe vyššie uvedených výsledkov, resp. zavedených opatrení možno konštatovať, že bude znížená produkcia CO2 na oboch stranách hranice.

Späť na začiatok