Výhody pre cezhraničný región

Pre spoločnosť GAUM ako aj iné združenia v Dolnom Rakúsku bude vypracovaný a realizovaný projekt vzorovým v oblasti odpadového hospodárstva, ktorý bude optimalizovať využitie zberu a odvozu odpadu prostredníctvom interného spracovania štatistických dát ako aj externých zákaziek na firmy odvážajúce odpad.

Prírodná štruktúra okresu Mistelbach ako aj mikroregiónu Skalica, ktoré boli dlho v tieni železnej opony, dáva predpoklady na podporu, ktorá by mala pomôcť pri zabezpečení rozvojového potenciálu v porovnaní s ostatnými regiónmi v Dolnom Rakúsku, resp. na Slovensku.

Späť na začiatok