Popis projektu

Pilotný projekt “Zdieľanie know-how v oblasti separovaného zberu” prispieva vďaka zníženiu podielu uskladnenia biologického odpadu na skládkach odpadu k redukcii emisií CO2 do atmosféry v projektových regiónoch okresu Mistelbach, v meste Skalica a v okolitých obciach.

Podiel biologických odpadov v komunálnom odpade sa tu má znížiť umiestnením kontajnerov na biologických odpad a postavením vzorovej kompostovacej stanice.

Zdroje EFRRCelkom
489.280 EUR 575.624 EUR

Späť na začiatok