Miľníky projektu

  • Pri zavádzaní zberu biologického odpadu do kontajnerov v skalickom regióne sa najskôr vyberie testovacia oblasť,
  • rozmiestnia sa v nej kontajnery na biologický odpad,
  • o tom, čo sa môže dať a čo nie do kontajneru na biologický odpad, sa budú informovať veľkokapacitné kuchyne a reštaurácie
  • postaví sa kompostovacia stanica,
  • zaobstará sa nevyhnutné strojové vybavenie nutné na riadnu prevádzku.
  • Okrem toho sa budú overovať rozličné koncepty zavedenia poplatkov pri takejto forme zberu odpadu.

Späť na začiatok