Financovanie projektu

Projekt BIOSCRAP KNOW-HOW je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Vedúcim partnerom projektu je Mesto Skalica. Zahraničným partnerom je GAUM – Gemeindeverband für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk. Riadiacim orgánom celého programu je Magistrát mesta Viedeň.

Celkové náklady na projekt: 575 624,- EUR
Zo zdrojov EFRR sa použilo: 489 280,- EUR
Z vlastných zdrojov sa použilo: 52 585,- EUR

Späť na začiatok