Eko kalendár

17. 06. 2013

Svetový deň boja proti suchu a rozširovania púští

14. 06. 2013

Svetový deň darcov krvi

08. 06. 2013

Svetový deň oceánov

05. 06. 2013

Svetový deň životného prostredia

26. 05. 2013

Medzinárodný deň mlieka

23. 05. 2013

Svetový deň korytnačiek

22. 05. 2013

Medzinárodný deň biodiverzity

10. 05. 2013

Medzinárodný deň sťahovavých vtákov

09. 05. 2013

Prijatie rámcového dohovoru o zmene klímy

08. 05. 2013

Medzinárodný deň Červeného kríža

03. 05. 2013

Deň Slnka

26. 04. 2013

Medzinárodný deň Černobyľu

22. 04. 2013

Svetový deň Zeme

01. 04. 2013

Svetový deň vtáctva

23. 03. 2013

Svetový meteorologický deň

22. 03. 2013

Svetový deň vody

01. 03. 2013

Zriadenie Yellowstonského národného parku (1. národný park na svete)

29. 01. 2013

Medzinárodný deň bez internetu

01. 01. 2013

Deň vzniku Slovenskej republiky

01. 01. 2013

Svetový deň mieru