Eko kalendár

27. 09. 2013

Svetový deň cestovného ruchu, turizmu, turistiky

23. 09. 2013

Európsky deň agrobiodiverzity

22. 09. 2013

Svetový deň bez áut / Európsky deň bez áut

19. 09. 2013

Výročie podpísania Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmoch v prírodných stanovištiach

16. 09. 2013

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

10. 09. 2013

Výročie podpísania Dohody o ochrane netopierov v Európe

09. 09. 2013

Svetový deň prvej pomoci

15. 08. 2013

Výročie podpísania Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného vtáctva

09. 08. 2013

Deň Nagasaki – výročie zhodenia druhej atómovej bomby na japonské mesto Nagasaki USA v roku 1945

06. 08. 2013

Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní, Deň Hirošimy

11. 07. 2013

Svetový deň populácie

09. 07. 2013

Svetový deň veterinárnych lekárov

08. 07. 2013

Svetový deň alergií

04. 07. 2013

Svetový deň proti chovu delfínov v zajatí

01. 07. 2013

Svetový deň architektúry

01. 07. 2013

Svetový deň bez mäsa

01. 07. 2013

Založenie Slovenskej agentúry životného prostredia, Banská Bystrica

29. 06. 2013

Medzinárodný deň Dunaja

21. 06. 2013

Svetový deň veľrýb

17. 06. 2013

Prijatie protokolu o vode a zdraví