Eko kalendár

15. 12. 2013

Medzinárodný deň dobrovoľníkov pre hospodársky a sociálny rozvoj

11. 12. 2013

Medzinárodný deň hôr

11. 12. 2013

Prijatie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy

10. 12. 2013

Medzinárodný deň práv zvierat

04. 12. 2013

Výročie prijatia Dohody o ochrane netopierov v Európe

01. 12. 2013

Prijatie Zmluvy o Antarktíde

20. 10. 2013

Stredoeurópsky deň stromov

18. 10. 2013

Svetový deň monitorovania vody

16. 10. 2013

16. - 22. Október - Svetový týždeň dažďových pralesov

16. 10. 2013

Svetový týždeň dažďových lesov

15. 10. 2013

Medzinárodná liga práv zvieraťa, Svetová deklarácia práv zvieraťa

11. 10. 2013

Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám

05. 10. 2013

Medzinárodný deň pešej chôdze do školy

04. 10. 2013

Svetový deň ochrany zvierat

04. 10. 2013

Svetový týždeň vesmíru / Svetový kozmický týždeň

03. 10. 2013

Medzinárodný týždeň pešej chôdze do školy

02. 10. 2013

Svetový deň hospodárskych zvierat

01. 10. 2013

Svetový deň cyklistiky

01. 10. 2013

Svetový deň chôdze

28. 09. 2013

Svetový deň mlieka v školách