Záverečný seminár

PROGRAM:

 

* Prezentácia

* Privítanie – Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta Skalica

* Vyhodnotenie projektu – Ing. Martin Vičan, vedúci
oddelenia strategického rozvoja a marketingu mesta Skalica

* Demonštrácia INFEO - Florian Reischer,Msc

* Predstavenie WEB-Gis GAUM - DI Klaus Rabl, Gemdat NÖ GmbH

* KNOW HOW spoločnosti GAUM Mistelbach – Dr. Johann Mayr, projektový manažér

* Činnosť expertov– Mgr.Veronika Šlapáková, junior consultant

* www.bioscrap.eu a mobilná aplikácia – Ing. Jozef Ferleťák, Millenium

* Diskusia

* Záver

 

 

Bratislava, 11. októbra 2013

Späť na začiatok