Vizuál propagačných predmetov

V septembri sme začali s výberom a grafickou prípravou reklamných predmetov. Cieľom je propagácia projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce SR-AT.

Reklamné predmety budeme využívať počas šiestich seminárov pre odbornú a laickú verejnosť a školy. Pre každého účastníka seminárov chceme pripraviť balíček, ktorý bude obsahovať ako praktické pomôcky počas prednášok tak i upomienkové propagačné predmety, ktoré nesú informatívnu a propagačnú hodnotu a zároveň vzbudzujú dôveru a napomáhajú úspešnej komunikácii s odbornou i laickou verejnosťou. Súčasťou balíčka bude aj informatívna brožúra šitá na mieru jednotlivých cieľových skupín /odborná verejnosť, domácnosti a deti, školy/

Reklamnými predmetmi chceme vzbudiť záujem o seperáciu BRKO na školách a medzi laickou verejnosťou. Žiaci základných škôl dostali výtvarné zdanie s tematikou projektu. Výtvarné diela školákov budú vystavené  na verejnosti a odmenené zaujímavýmu propagačnými predmetmi s logami cezhraničného projektu a EU. Verejnosti budeme rozdávať propagčné predmety vrámci Dní zeme v Skalici, na ktroých budeme s projektom Bioscrap participovať.

Reklamné predmety budú dodané  najneskôr do 15.februára 2013.

 

RP na web.pdf [.pdf, 1738.6 kB]

Bratislava, 29. januára 2013

Späť na začiatok