Verejné obstarávanie na nákup zberných nádob

V súčasnosti prebieha Verejné obstarávanie na nákup zberných nádob. Zmluva s vysúťaženým dodávateľom by mala byť podpísaná v januári a nádoby dodané najneskor v apríli 2013.

Bratislava, 28. septembra 2012

Späť na začiatok