Technické vybavenie - podpis zmluvy

Dnes sme podpísali zmluvu s dodávateľom PC a tlačiarne s kým - Gratex

Bratislava, 14. augusta 2012

Späť na začiatok