Stretnutie s našim partnerom v Skalici

Dnes sme privítali nášho partnera GAUM Mistelbachu v Skalici. Spolu sme prediskutovali expertné činnosti a dotazníky. Okrem iného sme dohodli, na ktorých seminároch konkrétne bude rakúsky partner participovať. Aktívne sa zúčastní na otváracom a záverečnom seminári. Tretí seminár (28.3.2013) sa bude konať u rakúskeho partnera v Mistelbachu. Predstavitelia GAUM GmbH pripravia prednášku a pomôže nám organizačne zabezpečiť seminár. V Mistelbachu očakávame cca 20 účastníkov semináru, ktorý bude zameraný na odbornú verejnosť.

21.2.2013  Otvárací seminár, zameraný na odbornú verejnosť (Skalica SVK)

22.3.2013   Školy (Skalica SVK)

28.3.2013   Odborná verejnosť (Mistelbach AUT)

22.4.2013   Školy (Skalica SVK)

25.4.2013   Vysoké školy a laici (Skalica SVK)

6.6.2013   Záverečný seminár (Skalica SVK)

 

Bratislava, 30. januára 2013

Späť na začiatok