Prvý seminár už o mesiac!

Prvý seminár je už pred dverami. Bude sa konať presne o mesiac - 21.februára 2013 v príjemnom prostredí Golf Resort Sklaica. Prvý, otvárací seminár, bude určený najmä pre odbornú verejnosť.

V súčasnosti prebiehajú prípravy, ako napr. rezervácia priestorov, technické vybavenie, výroba užitočných reklamných predmetov pre seminár (perá, skicáre, backdropy...), príprava pozvánok a informačných brožúrok, výber moderátora, tlmočníka a zároveň veľa úsilia venujeme aj medializácii celého projektu.

Bratislava, 21. januára 2013

Späť na začiatok