Pripravované semináre - aktualizácia

21.2.2013  Otvárací seminár, zameraný na odbornú verejnosť (Skalica SVK)

22.3.2013   Školy (Skalica SVK)

28.3.2013   Odborná verejnosť (Mistelbach AUT)

22.4.2013   Školy (Skalica SVK)

25.4.2013   Vysoké školy a laici (Skalica SVK)

6.6.2013   Záverečný seminár (Skalica SVK)

Bratislava, 06. februára 2013

Späť na začiatok