Mediálna kampaň

Mediálnu kampaň zabezpečujeme prostredníctvom agentúry VAV&Rosi nasledovne:

 

1/ reklama v regionálnej televízii

TV Skalica - výroba reklamného spotu a zabezpečenie reklamného priestoru v regionálnej televízii TV Skalica

2/ Reklama v tlači

týždenník pre Záhorie  MY a mesačník Skalický press - vytvorenie grafiky a obsahu pre reklamu v tlači, zabezpečenie reklamného priestoru v regionálnej tlači

 

3/ Reklama v rozhlase

Záhorácke radio - vytvorenie reklamného spotu a zabezpečenie reklamného priestoru v regionálnom rádiu Záhorácke rádio

Bratislava, 26. októbra 2012

Späť na začiatok