Analýza

Analýzu „Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v meste Skalica“ pripravil autorský kolektív:

RNDr. Ivan Zuzula, CSc. – vedúci kolektívu

Mgr. Radoslav Baran

JUDr. Peter Buck

Ing. Marek Čepko

Mgr. Peter Kuba

JUDr. Jozef Pojdák

Ing. Heidy Schwarczová, PhD.

JUDr. Ivana Štiavnická

Mgr. Boris Vereš

Ing. Maroš Záhorský

 

Analýza pre projekt BIOSCRAP vznikla v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Dolné Rakúsko.

 

Analyza.doc [.doc, 1723.5 kB]

Bratislava, 19. novembra 2012

Späť na začiatok