Ďalší seminár bude venovaný deťom

Na deti sa teší "BIOdetektív", ktorý žiakom 1.ročníkov Yákladných škôl v Skalici pomôže separovať odpad v triedach, vzsvetlí prečo je to dôležité a ako predchádyať hromadeniu odpadu. 

Bratislava, 12. marca 2013

Späť na začiatok